Skip navigation
News_line_half_blue.original
 

PSUVVB รับการตรวจประเมิน

​ PSUVVB รับการประเมินเพื่อเป็นหน่วยรับรอง การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก​ ครั้งที่​ 1​ จาก​ สมอ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

399545656_808294494638126_2062365760079469492_n.original
 

การประเมินและวิเคราะห์วัฐจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ฯ

ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วย PSUVVB ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การการประเมินและวิเคราะห์วัฐจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการฝึกใช้โปรแกรม SimaPro"

24-25_skh_66.original.original
Ext_News_line_half_blue.original
 

วันนี้ (22 ธันวาคม 2566) TGO พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับ นายชาลี  คชพลายุกต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทวี รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงโครงการฯ อธิบายขั้นตอน และวิธีดำเนินการภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 จังหวัดสงขลา (ที่มา...)

Fig_1.original
 
Fig_3.original